Đang Online:
1.036

Đã truy cập:
103.936.909
Liên hệ TT KNQG

Yên Bái: Đến năm 2030 sẽ có 3-5 sản phẩm OCOP cấp quốc gia

Cập nhật: 08/07/2019 17:19

Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng, miền trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương; có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng xấu đến môi trường nhằm phát triển bền vững” là đối tượng thực hiện của Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Chương trình OCOP – Yên Bái).

Chương trình OCOP Yên Bái lấy chủ thể kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân làm nòng cốt, cụ thể là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu của Đề án trong giai đoạn 2019-2020 là phấn đấu tiêu chuẩn hóa 20 sản phẩm hiện có của tỉnh. Cụ thể, năm 2019 sẽ phát triển 3-5 sản phẩm là miến đao Giới Phiên (thành phố Yên Bái), chè Shan tuyết Suối Giàng (huyện Văn Chấn), tinh dầu quế (huyện Văn Yên), gạo Séng Cù (thị xã Nghĩa Lộ); bưởi Đại Minh (huyện Yên Bình). Phấn đấu các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao cấp tỉnh.

Năm 2020, dự kiến phát triển 15 sản phẩm. Trong đó, nhóm thực phẩm bao gồm: gạo Chiêm Hương (huyện Văn Yên); cam Văn Chấn, gạo nếp Tú Lệ (huyện Văn Chấn); tinh dầu quế hữu cơ, măng bát độ (huyện Trấn Yên); cam Lục Yên (huyện Lục Yên); cá hồ thác bà (huyện Yên Bình); gạo Séng Cù (thị xã Nghĩa Lộ); mật ong, quả sơn tra (huyện Mù Cang Chải); chè Shan tuyết Phình Hồ (huyện Trạm Tấu). Nhóm đồ uống có rượu Bách chi (thị xã Nghĩa Lộ). Nhóm thảo dược có cao thiên y (huyện Văn Chấn). Nhóm vải, may mặc: thổ cẩm (thị xã Nghĩa Lộ). Dịch vụ, du lịch nông thôn, bán hàng: Du lịch cộng đồng (huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ). Dự kiến phấn đấu 15 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao cấp tỉnh và 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao nâng cấp từ các sản phẩm đã chuẩn hóa năm 2019.

Cùng với đó là phát triển 1 - 2 mô hình du lịch nông thôn, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa, tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Chương trình OCOP; hỗ trợ phát triển và thương mại hoá sản phẩm OCOP từ cấp tỉnh, huyện, xã theo chu trình thường niên; thực hiện các chính sách cho chương trình OCOP trên cơ sở lồng ghép chính sách đã có; xây dựng quy chế quản lý tem nhãn mác OCOP, chế độ thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm OCOP; hoàn thiện chu trình OCOP thường niên.

Các sản phẩm OCOP Yên Bái tham gia hội chợ Xúc tiến thương mại tại TP. Hồ Chí Minh

Giai đoạn 2021- 2025 tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu. Đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu, gắn phát triển nông nghiệp với các ngành kinh tế khác, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; phát triển/nâng cấp 30 sản phẩm, trong đó đầu tư nâng cấp 20 sản phẩm thế mạnh, phát triển 10 sản phẩm mới như tinh dầu quế hữu cơ (trên địa bàn các xã của huyện Trấn Yên), dâu tằm tơ (trên địa bàn các xã Đào Thịnh, Tân Đồng, Việt Thành, Báo Đáp... huyện Trấn Yên, xã Chấn Thịnh, Sơn Lương, thị trấn Liên Sơn... huyện Văn Chấn, xã Hoàng Thắng, Xuân Ái, Yên Hợp.. huyện Văn Yên), sản phẩm gỗ rừng trồng, sản phẩm măng tre Bát độ (phát triển thêm ở các xã đang triển khai Đề án phát triển măng tre Bát độ trên địa bàn tỉnh)...

Giai đoạn 2026-2030 sẽ phát triển 60-80 sản phẩm OCOP, trong đó 25-30 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3-5 sao cấp tỉnh; lựa chọn và đầu tư phát triển 3-5 sản phẩm cấp quốc gia.

Việc triển khai hiệu quả Đề án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất kinh doanh, để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Đồng thời thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Lan Anh

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

 
   
Scroll