Liên hệ TT KNQG
Các dự án thuộc lĩnh vực khuyến ngư

Các dự án thuộc lĩnh vực khuyến ngư

Cập nhật: 10:40 - 19/09/2013
Các dự án thuộc lĩnh vực khuyến ngư giai đoạn 2011-2013
Các dự án khuyến công giai đoạn 2011-2013

Các dự án khuyến công giai đoạn 2011-2013

Cập nhật: 16:45 - 02/07/2013
Các dự án khuyến công giai đoạn 2011-2013
Các dự án khuyến nông trồng trọt giai đoạn 2011-2013

Các dự án khuyến nông trồng trọt giai đoạn 2011-2013

Cập nhật: 16:17 - 02/07/2013
Các dự án khuyến nông trồng trọt giai đoạn 2011-2013
Dự án khuyến lâm giai đoạn 2011-2015

Dự án khuyến lâm giai đoạn 2011-2015

Cập nhật: 15:50 - 24/06/2013
Các dự án khuyến lâm giai đoạn 2011-2015
Dự án chăn nuôi giai đoạn 2011-2013

Dự án chăn nuôi giai đoạn 2011-2013

Cập nhật: 08:42 - 24/06/2013
Các dự án chăn nuôi giai đoạn 2011-2013
Dự án

Dự án "Đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông giai đoạn 2010- 2011 và nhu cầu khuyến nông đến năm 2015 "

Cập nhật: 08:00 - 01/01/2013
Dự án đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông giai đoạn 2010- 2011, xác định nhu cầu khuyến nông đến 2015 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông, góp phần tích cực thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
trong tổng số: 1 trang
 
   
Scroll