Liên hệ TT KNQG
Công văn 721/KN-KHTC công bố Danh mục dự án KNTW thực hiện từ năm 2022 và hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì dự án

Công văn 721/KN-KHTC công bố Danh mục dự án KNTW thực hiện từ năm 2022 và hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì dự án

Cập nhật: 14:52 - 26/11/2021
Ngày 26/11/2021, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có công văn gửi các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông về việc công bố Danh mục dự án KNTW thực hiện từ năm 2022 và hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì dự án
Lịch sự kiện khuyến nông tháng 10 năm 2022

Lịch sự kiện khuyến nông tháng 10 năm 2022

Cập nhật: 14:35 - 28/09/2022
Trong tháng 10 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức các sự kiện sau:
Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 9/2022

Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 9/2022

Cập nhật: 09:22 - 30/08/2022
Trong tháng 9 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức các sự kiện sau:
Dự thảo TCVN : Giống cá biển – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 8: cá Dìa, cá Bống bớp

Dự thảo TCVN : Giống cá biển – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 8: cá Dìa, cá Bống bớp

Cập nhật: 10:35 - 09/08/2022
Căn cứ thuyết minh Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã được Tổng Cục Thuỷ sản phê duyệt. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng dự thảo TCVN : Giống cá biển – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 8: cá Dìa, cá Bống bớp.
Dự thảo TCVN : Giống động vật thân mềm – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 8: Sá sùng

Dự thảo TCVN : Giống động vật thân mềm – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 8: Sá sùng

Cập nhật: 10:30 - 09/08/2022
Căn cứ thuyết minh Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã được Tổng Cục Thuỷ sản phê duyệt. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng dự thảo TCVN : Giống động vật thân mềm – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 8: Sá sùng
Dự thảo TCVN : Giống động vật thân mềm – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 7: Hải sâm cát (hải sâm trắng)

Dự thảo TCVN : Giống động vật thân mềm – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 7: Hải sâm cát (hải sâm trắng)

Cập nhật: 10:05 - 09/08/2022
Căn cứ thuyết minh Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã được Tổng Cục Thuỷ sản phê duyệt. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng dự thảo TCVN : Giống động vật thân mềm – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 7: Hải sâm cát (hải sâm trắng).
Dự thảo TCVN: Giống động vật lưỡng cư – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 1: Ếch

Dự thảo TCVN: Giống động vật lưỡng cư – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 1: Ếch

Cập nhật: 09:56 - 09/08/2022
Căn cứ thuyết minh Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã được Tổng Cục Thuỷ sản phê duyệt. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng dự thảo TCVN : Giống động vật lưỡng cư – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 1: Ếch.
Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 8/2022

Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 8/2022

Cập nhật: 11:32 - 28/07/2022
Trong tháng 8 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức các sự kiện sau:
trong tổng số: 23 trang
 
   
Scroll