Hiệu quả từ Dự án áp dụng tiến bộ kỹ thuật đồng bộ trong sản xuất lúa gạo cho đồng bào dân tộc xã Ba Điền, huyện Ba Tơ    
Cập nhật: 19/10/2015 10:59

Nhằm giúp vùng đồng bào dân tộc xã Ba Điền thay đổi tập quán canh tác, bảo quản lúa gạo theo đúng qui trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã triển khai dự án “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật đồng bộ, nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất lúa, gạo cho đồng bào dân tộc xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2013-2015 để hỗ trợ người dân nơi đây.

Scroll