Đang Online:
1.494

Đã truy cập:
77.273.150
Liên hệ TT KNQG

Mô hình khoai tây che phủ rơm rạ

Cập nhật: 28/12/2015 11:53

NguyễnThị Loan - Thôn 5 - Liên Hà - Hoằng Thanh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa.

Đông Tây Hải với Liên Hà

Hoằng Hải xuống nữa gọi là anh em

Cảm ơn cán bộ Khuyến nông

Mở lớp tập huấn cách trồng khoai tây

Bà con thôn xóm đó đây

Gọi nhau tập huấn mỗi ngày thêm đông

Loại giống, năng suất hiện nay

Giống khoai của Đức ruột vàng củ to

Đất trồng phải chọn vàn cao

Phân chuồng ủ mục với vôi lần đầu

Luống rộng thì rãnh phải sâu

Áp dụng khoa học hàng đầu ai ơi

Nhất thiết không phải đất tơi

Áp dụng từng loại, từng nơi mà làm

Cát pha càng xốp củ càng to

Đất thịt phải hở để cho củ phình

Tập huấn kỹ thuật xong rồi

Cán bộ kỹ thuật xin mời bà con

Theo cô  kỹ thuật xuống đồng

Tự tay thực nghiệm cô trồng khoai tây

Luống vạt rộng phải mét hai

Mặt luống cao phẳng xong rồi

Rạch giữa hàng thẳng ta thời bỏ phân

Khỏa đất lượt mỏng lấp phân

Bụi trồng cách bụi khoảng đều ba lăm

Trồng xong phủ rạ cho dầy

Đỗ công xới xáo  ngày ngày thảnh thơi

Năm, bảy ngày, lượt thăm đồng

Phát hiện sâu bệnh phòng nguồn lây lan

Áp dụng kỹ thuật mà chăm 

Chín mươi ngày sắp trôi nhanh

Củ to năng suất nhà nhà ấm no

Hộ nghèo kinh tế dư thừa

Xây dựng cuộc sống cho con học hành.

Các tin khác
Có em - (17/12/2015 16:40) Cảm nhận Thông tin khuyến nông - (07/12/2015 15:26) Bò Kobe - (26/11/2015 15:27) Cô giáo… Lớp học không phấn bảng! - (19/11/2015 11:40) Nghề yêu dấu... - (16/11/2015 16:16) Cô giáo Mẹ - (12/11/2015 11:27) Trồng ngô đi em!!! - (27/10/2015 09:01) Chiếc cầu kỹ thuật - (09/10/2015 16:05)
 
   
Scroll