Đang Online:
1.577

Đã truy cập:
77.489.793
Liên hệ TT KNQG

Tâm sự

Cập nhật: 29/09/2016 10:54

Huỳnh Phước Quang (Xã Trường Xuân - Tháp Mười - Đồng Tháp)

"Bà ơi nên hãy tin tôi

Vụ này bà hãy ở nhà nấu cơm

Ngoài đồng chỉ một mình tôi

Đánh rãnh làm đất tôi lo tôi làm

Kéo hàng 8 kg một công

Lúa lên thẳng tấp tốt xanh ruộng đồng

Phân thì tôi bón đúng liều

Nhẹ sâu nhẹ bệnh nhẹ tiền xuất ra 

Tới mùa năng suất sẽ tăng

Ta lời một khúc còn hơn sạ dầy"

Các tin khác
Tự sự - (29/09/2016 10:52) Cây cầu Khuyến nông - (03/08/2016 15:17) Biển quê hương - (24/06/2016 10:08) Thăm đảo Trường Sa - (29/04/2016 09:31) Mẹ và cánh đồng quê chiêm trũng - (22/04/2016 14:20) Trên cánh đồng mẫu lớn - (19/04/2016 16:43) Anh khuyến nông về bản - (13/04/2016 14:43) Xuân nông nghiệp - (17/02/2016 11:07)
 
   
Scroll