LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 4, từ ngày 18/1/2021 đến ngày 24/1/2021

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(18/1) 

Thứ 3

(19/1)

Thứ 4

(20/1)

Thứ 5

(21/1)

Thứ 6

(22/1)

Thứ 7

(23/1)

Chủ nhật

(24/1)

Giám đốc 
Lê Quốc Thanh
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan  
Phó Giám đốc
Kim Văn Tiêu
Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan  
TP. TCHC
Nguyễn Bá Tiến 

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KHTC
Lương Tiến Khiêm
 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan
 
TP. ĐTHL
Nguyễn Viết Khoa 
Làm việc tại Cơ quan            
TP TTTT
Đỗ Phan Tuấn 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KN Trồng trọt &LN
Hoàng Văn Hồng 
Làm việc tại Cơ quan        
TP. KN Chăn nuôi &TY
Nguyễn Thị Hải 
Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
   
PTP. Khuyến ngư
Đặng Xuân Trường
Nghỉ phép Nghỉ phép Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
 T. VP Nam Bộ
Trần Văn Dũng
Làm việc tại Cơ quan Đi công tác Long An (DA PPP) Đi công tác Long An (DA PPP) Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan

 
T. VP NTB & TN
Đặng Bá Đàn
Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ quan  
 GĐ. TTTH & CGCNNN vùng ĐBSCL
Nguyễn Công Thành
Làm việc tại Cơ  quan  Làm việc tại Cơ  quan  Làm việc tại Cơ  quan  Nghỉ phép Nghỉ phép
 

Các tin khác
Scroll