Đang Online:
1.996

Đã truy cập:
59.667.626
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 12, từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(18/3) 

Thứ 3

(19/3) 

Thứ 4

(20/3) 

Thứ 5

(21/3) 

Thứ 6

(22/3) 

Thứ 7

(23/3)

Chủ nhật
(24/3)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Sáng:Làm việc tại Cơ quan
Chiều:Đi công tác Trà Vinh
Đi công tác Trà Vinh
Đi công tác Gia Lai
Đi công tác Gia Lai
Phó Giám đốc
Kim Văn Tiêu
Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Sáng:Làm việc tại Cơ quan
Chiều:Họp tại Bộ Khoa học và Công nghệ
Làm việc tại Cơ quan

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại Cơ quan Họp báo Nông thôn ngày nay về Dịch tả lợn châu phi Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
 
   
Scroll