Đang Online:
208

Đã truy cập:
45.168.582
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 3, từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(14/01) 

Thứ 3

(15/01) 

Thứ 4

(16/01) 

Thứ 5

(17/01) 

Thứ 6

(18/01) 

Thứ 7

(19/01)

Chủ nhật
(20/01)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Làm việc tại Cơ quan Sáng:Tổng kết công tác Đảng năm 2018
Chiều:Tổng kết công tác Khuyến nông năm 2018
Làm việc tại Cơ quan
Đi công tác TP. Hồ Chí Minh Đi công tác TP. Hồ Chí Minh


Phó Giám đốc
Kim Văn Tiêu
Làm việc tại Cơ quan
Sáng:Tổng kết công tác Đảng năm 2018
Chiều:Tổng kết công tác Khuyến nông năm 2018
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan.


Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại Cơ quan Sáng:Tổng kết công tác Đảng năm 2018
Chiều:Tổng kết công tác Khuyến nông năm 2018
Làm việc tại Cơ quan Đi công tác Lào Cai Đi công tác TP. Hồ Chí Minh

Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
 
   
Scroll