Membership Membership:
Latest New User Latest: Huy Thuấn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 38, từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(18/9) 

Thứ 3

(19/9) 

Thứ 4

(20/9) 

Thứ 5

(21/9) 

Thứ 6

(22/9) 

Thứ 7

(23/9) 

Chủ nhật
(24/9)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Làm việc
tại CQ
Làm việc
tại CQ
Làm việc
tại CQ
Đi công tác
Hải Phòng
Đi công tác
Hải Phòng
   

Phó Giám đốc

Kim Văn Tiêu

 
Làm việc
tại CQ
Sáng: Làm việc
tại CQ
Chiều: Đi công tác
Ninh Bình
Đi công tác
Ninh Bình
Làm việc
tại CQ
Làm việc
tại CQ

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

 
Họp DA FAO
tại TP HCM
Làm việc
tại CQ
Làm việc
tại CQ
Làm việc
tại CQ
Họp UN Control    Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll