Đang Online:
604

Đã truy cập:
43.041.920
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 39, từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(24/9) 

Thứ 3

(25/9) 

Thứ 4

(26/9) 

Thứ 5

(27/9) 

Thứ 6

(28/9) 

Thứ 7

(29/09)

Chủ nhật
(30/9)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Sáng:Làm việc tại Cơ quan
Chiều:Đi công tác Tuyên Quang
Đi công tác Tuyên Quang
Đi công tác Bình Thuận
Đi công tác Bình Thuận

Phó Giám đốc

Kim Văn Tiêu

 
Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan
Đi công tác Lào Đi công tác Lào
Đi công tác Lào
Đi công tác Lào

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại Cơ quan
Đi công tác An Giang(chủ trì Diễn đàn) Đi công tác An Giang(Chủ trì Diễn đàn)
Đi công tác TP.Hồ Chí Minh Làm việc với Khuyến nông Hà Nội
Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
 
   
Scroll