Membership Membership:
Latest New User Latest: Huy Thuấn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 27, từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017


Lãnh đạo

Thứ 2

(26/6)

Thứ 3

(27/6)

Thứ 4

(28/6)

Thứ 5

(29/6)

Thứ 6

(30/6)

Thứ 7

(01/7)

Chủ nhật

(02/7)

Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Sáng: Họp liên tịch
Chiều: Đi công tác tại HN
Làm việc tại CQ Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ Sáng: Dự Sơ kết 6 tháng tại Bộ
Chiều: làm việc tại CQ

 


 

Phó Giám đốc

Kim Văn Tiêu


 

Sáng: Họp liên tịch
Chiều: Đi công tác Nghệ An
Công tác tại Nghệ An Họp dự án Lào tại CQ Đi công tác Huế Công tác
tại Huế
Công tác tại Huế

 

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll