Membership Membership:
Latest New User Latest: Huy Thuấn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 22, từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017


Lãnh đạo

Thứ 2

(22/5)

Thứ 3

(23/5)

Thứ 4

(24/5)

Thứ 5

(25/5)

Thứ 6

(26/5)

Thứ 7

(27/5)

Chủ nhật

(28/5)

QGĐ Trần Văn Khởi

Làm việc tại CQ Đi công tác Nam Định Đi công tác Thanh Hóa Đi công tác Hậu Giang Đi công tác Hậu Giang

PGĐ Kim Văn Tiêu

Làm việc tại CQ
Sáng: Làm việc tại TTKN HN
Chiều: Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ

PGĐ Hạ Thúy Hạnh 

PGĐ Hoàng Thanh Tiệm Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN Làm việc tại VPTN Làm việc tại VPTN Làm việc tại VPTN

 Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll