Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 04, từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(22/01) 

Thứ 3

(23/01) 

Thứ 4

(24/01) 

Thứ 5

(25/01) 

Thứ 6

(26/01) 

Thứ 7

(27/01)

Chủ nhật
(28/01)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Đi công tác TP. Hồ Chí Minh Đi công tác TP. Hồ Chí Minh
Đi công tác TP. Hồ Chí Minh

Phó Giám đốc

Kim Văn Tiêu

 
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

- Sáng: Làm việc tại Cơ quan.
- Chiều: Làm việc với VTV2 về giống gia cầm
- Sáng: Làm việc tại 
Cơ quan
- Chiều: Tư vấn VTV1
Dự Hội nghị SEARCA tại Indonesia Dự Hội nghị SEARCA tại Indonesia
Dự Hội nghị SEARCA tại Indonesia

Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll