Membership Membership:
Latest New User Latest: Huy Thuấn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 17, từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017


Lãnh đạo

Thứ 2

(17/4)

Thứ 3

(18/4)

Thứ 4

(19/4)

Thứ 5

(20/4)

Thứ 6

(21/4)

Thứ 7

(22/4)

Chủ nhật

(23/4)

QGĐ Trần Văn Khởi

Đi công tác Miền Nam Sáng: Công tác Miền Nam
Chiều: Chuyến bay về HN
Làm việc tại cơ quan Sáng: Họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại LĐ Trung tâm
Chiều: Làm việc tại CQ
Làm việc tại cơ quan

PGĐ Kim Văn Tiêu

Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều: Đi công tác Khánh Hòa
Đi công tác Khanh Hòa Đi công tác Khanh Hòa
Sáng: Họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại LĐ Trung tâm
Chiều: Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ

PGĐ Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại CQ
Sáng: Dự ĐH ĐTN
Chiều: Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ
Sáng: Họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại LĐ Trung tâm
Chiều: Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ

 

PGĐ Hoàng Thanh Tiệm Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN Làm việc tại VPTN

 Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll