Đang Online:
187

Đã truy cập:
43.855.789
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 46, từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(12/11) 

Thứ 3

(13/11) 

Thứ 4

(14/11) 

Thứ 5

(15/11) 

Thứ 6

(16/11) 

Thứ 7

(17/11)

Chủ nhật
(18/11)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Làm việc tại Cơ quan
Đi công tác Quảng Ninh 
(chủ trì Diễn đàn)
Đi công tác Quảng Ninh 
(chủ trì Diễn đàn)
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan


Phó Giám đốc
Kim Văn Tiêu
Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan
Đi Tập huấn công tác Đảng tại Quảng Ninh Đi Tập huấn công tác Đảng tại Quảng Ninh

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Đi công tác nước ngoài Đi công tác nước ngoài Đi công tác nước ngoài Đi công tác nước ngoài Đi công tác nước ngoài

Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
 
   
Scroll