Membership Membership:
Latest New User Latest: Huy Thuấn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 09, từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017


Làm việc tại VPTN

Lãnh đạo

Thứ 2

(20/02)

Thứ 3

(21/02)

Thứ 4

(22/02)

Thứ 5

(23/02)

Thứ 6

(24/02)

Thứ 7

(25/02)

Chủ nhật

(26/02)

QGĐ Trần Văn Khởi

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi công tác Nha Trang Dự Hội nghị triển khai KHKN tại Nha Trang

PGĐ Kim Văn Tiêu

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan
Đi công tác Nha Trang
Dự Hội nghị triển khai KHKN tại Nha Trang

PGĐ Hạ Thúy Hạnh

Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều:Đi công tác TPHCM
Dự HN công tác HTX tại Bà Rịa VT
Họp DA Bò Úc tại TP HCM Đi công tác Nha Trang (đi từ TP HCM)
Dự Hội nghị triển khai KHKN tại Nha Trang

 

PGĐ Hoàng Thanh Tiệm Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN Làm việc tại VPTN

 Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll