Liên hệ TT KNQG

Bộ NN&PTNT: Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Cập nhật: 14/08/2020 15:22

Thực hiện Công văn số 2762/UBVĐXH14 ngày 02/7/2020 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết theo đề cương hướng dẫn.

Xem báo cáo trong file đính kèm
Các tin khác
 
   
Scroll