Đang Online:
863

Đã truy cập:
96.944.675
Liên hệ TT KNQG

Bộ NN&PTNT : Công văn số 1605/BVTV-TV v/v ban hành quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn

Cập nhật: 04/08/2017 16:27

Ngày 21/7/2017, Bộ NN&PTNT ban hành công văn số 1605/BVTV-TV gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trồng sắn về việc ban hành quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn

Bệnh virus khảm lá sắn (mì) là loại bệnh nguy hiểm trên cây sắn ở một số nước trên thế giới, là đối tượng dịch hại mới, lần đầu tiên xuất hiện và gây hại ở nước ta. Virus gây bệnh khảm lá sắn có tên khoa học là Sri Lanka Cassava Mosaic Virus (SLCMV). Bệnh lan truyền qua môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) và qua hom giống nên có nguy cơ gây hại nghiêm trọng các vùng trồng sắn ở Việt Nam.

Từ tháng 6/2017, bệnh khảm lá sắn đã xuất hiện và gây hại trên cây sắn ở tỉnh Tây Ninh. Hiện nay, diện tích nhiễm bệnh là 1.581 ha, trong đó 368 ha bị nhiễm nặng và 41 ha bị nhiễm rất nặng.

Nay, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn để các địa phương phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh trồng sắn chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về Cục để kịp thời xử lý.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Quý Dương

(đã ký)

Quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn

 
   
Scroll