Đang Online:
833

Đã truy cập:
96.269.197
Liên hệ TT KNQG

Công điện khẩn số 8385/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Cập nhật: 14/10/2015 09:45

Trước tình hình các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có diễn biến phức tạp, ngày 12/10/2015, Bộ NN-PTNT đã có công điện khẩn số 8385/CĐ-BNN-TYgửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Nội dung công điện khẩn xem trong file đính kèm

 
   
Scroll