Liên hệ TT KNQG

Công văn 2607/BNN-CN gửi các doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn về một số biện pháp phát triển chăn nuôi lợn và kiểm soát giá thịt lợn

Cập nhật: 17/04/2020 15:03

Nội dung Công văn xem trong file đính kèm
 
   
Scroll