Liên hệ TT KNQG

Công văn 7180/BNN-KN phối hợp chỉ đạo công tác khuyến nông

Cập nhật: 03/11/2021 14:41

Ngày 29/10/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 7180/BNN-KN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo công tác khuyến nông. Nội dung công văn như sau:

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu nông sản và đời sống của bà con nông dân.

Trong bối cảnh trên, hệ thống khuyến nông từ trung ương đến địa phương đã có nhiều cố gắng, tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất của Bộ, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, góp phần đảm bảo duy trì sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng nông sản thông qua các hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tư vấn, hướng dẫn nông dân duy trì sản xuất trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm không đứt gãy chuỗi sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí đầu vào, tổ chức liên kết hiệu quả vùng nguyên liệu với sơ chế, chế biến, bảo quản để nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nông sản cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và chế biến, xuất khẩu.

Để tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho công tác khuyến nông địa phương tăng cường hỗ trợ và động viên các tổ hợp tác, hợp tác xã và bà con nông dân tích cực tham gia sản xuất với một số nội dung trọng tâm sau:

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp đảm bảo tính mùa vụ, đảm bảo quy trình sản xuất, giảm chi phí đầu vào, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững, ưu tiên xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ,…

- Tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tăng cường quảng bá, tiêu thụ nông sản.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến nông.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị đầu mối phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án khuyến nông tại địa phương tạo động lực thúc đẩy sản xuất. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cung cấp các quy trình, tài liệu và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ tới hệ thống khuyến nông các địa phương để phổ biến, chuyển giao vào sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông lâm thủy sản, phát triển ngành nghề nông thôn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./. 

KT BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam

(Đã ký)

Tải công văn tại đây

Các tin khác
Thông báo số 7095/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Thu Đông, Mùa năm 2021; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022 tại các tỉnh, thành Nam Bộ - (29/10/2021 15:42) Chỉ thị 6477/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 - (12/10/2021 15:47) Thông báo số 6424/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021của Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS - (07/10/2021 11:33) Công văn số 5750/BNN-BVTV về việc phòng chống sinh vật gây hại vụ lúa Mùa cuối vụ - (13/09/2021 13:39) Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - (06/08/2021 11:15) Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - (03/08/2021 15:45) Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 – 2030 - (30/07/2021 14:25) Thông báo số 4644/TB-BNN-VP về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông, vụ Mùa năm 2021 tại các tỉnh, thành Nam Bộ - (27/07/2021 09:26)
 
   
Scroll