Liên hệ TT KNQG

Công văn số 5115/ BNN-KN gửi UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo về cơ giới hóa trong sản xuất trái cây

Cập nhật: 08/08/2022 14:19

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức 01 Hội thảo về cơ giới hóa trong sản xuất trái cây nhằm hưởng ứng, thúc đẩy, hướng tới Sự kiện chính.

Xem nội dung Công văn tại đây

 

Các tin khác
Công văn 5099/BNN-KN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về sự kiện AGRITECHNICA 2022 - (05/08/2022 08:53) Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng vùng nguyên liệu và Đề án khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2022-2025 Bộ Nông nghiệp và PTNT - (04/08/2022 14:02) Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN Phê duyệt Đề án: Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng - (01/08/2022 14:01) Quyết định số 2841/QĐ-BNN-HTQT Phê duyệt Đề án tổ chức sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 về “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững” - (29/07/2022 16:13) Thông báo số 4373/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2014-2020, triển khai Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025 - (20/07/2022 10:32) Quyết định số 2515/QĐ-BNN-KN Phê duyệt kết quả nghiệm thu kết thúc dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2019-2021 - (13/07/2022 21:48) Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 - (12/07/2022 11:33) Thông báo số 4378/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị "Phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên hồ chứa" - (11/07/2022 14:41)
 
   
Scroll