Liên hệ TT KNQG

Quyết định 3016/QĐ-BNN-KN Phê duyệt kết quả nghiệm thu kết thúc dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2018-2020

Cập nhật: 13/07/2021 10:53

Ngày 12/7/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt kết quả nghiệm thu kết thúc dự án khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2018-2020, gồm 21 dự án tại các phụ lục kèm theo.

Xem nội dung Quyết định tại đây

Xem nội dung Phụ lục I (các dự án khuyến nông trung ương Lĩnh vực: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật)

Xem nội dung Phụ lục II (các dự án khuyến nông trung ương Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y)

Xem nội dung Phụ lục III (các dự án khuyến nông trung ương Lĩnh vực: Khuyến ngư)

Xem nội dung Phụ lục IV (các dự án khuyến nông trung ương Lĩnh vực: Lâm nghiệp)

Các tin khác
Thông báo số 4294/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam về xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp sản xuất giống lúa nguyên chủng, xác nhận trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo - (13/07/2021 10:38) Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại “Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021” - (07/07/2021 15:41) Thông báo 3721/TB-BNN-Vp ngày 17/6/2021 về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị trực tuyến “Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông 2021 các tỉnh phía Bắc” - (18/06/2021 09:59) Quyết định Phê duyệt Dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn từ năm 2021-2023 - (04/06/2021 15:37) Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - (02/06/2021 16:58) Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa 2021 các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - (01/06/2021 15:51) Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - (26/05/2021 10:01) Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Nam Bộ - (14/05/2021 09:11)
 
   
Scroll