Liên hệ TT KNQG

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại “Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021”

Cập nhật: 07/07/2021 15:41
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại “Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021”

Ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Thành ủy Thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021. Ngày 5/7/2021, Bộ NN&PTNT đã có Thông báo về kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị

Các tin khác
Thông báo 3721/TB-BNN-Vp ngày 17/6/2021 về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị trực tuyến “Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông 2021 các tỉnh phía Bắc” - (18/06/2021 09:59) Quyết định Phê duyệt Dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn từ năm 2021-2023 - (04/06/2021 15:37) Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - (02/06/2021 16:58) Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa 2021 các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - (01/06/2021 15:51) Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - (26/05/2021 10:01) Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Nam Bộ - (14/05/2021 09:11) Công văn 818/BVTV-TV về phòng chống sinh vật gây hại cây trồng cuối vụ Đông Xuân - (04/05/2021 13:45) Thông báo 1596/TB-BNN-VP Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại buổi làm việc với Viện Thổ nhưỡng Nông hoá về định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 - (25/03/2021 11:26)
 
   
Scroll