Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 1326/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại cuộc họp triển khai kế hoạch năm 2017 của Vụ KN, CN và MT và TTKNQG

Cập nhật: 20/02/2017 16:48

Nội dung thông báo như sau:


Scroll