Đang Online:
1.525

Đã truy cập:
103.891.611
Liên hệ TT KNQG

Công văn 5581 xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông TW

Cập nhật: 12/07/2017 16:25

Nội dung công văn như sau:

Tải dự thảo tại đây

 
   
Scroll