Liên hệ TT KNQG

Công văn số 164/KN-KHTC về việc đề xuất danh mục dự án khuyến nông trung ương

Cập nhật: 03/04/2018 17:54

Ngày 03/4/2018, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có công văn gửi Trung tâm Khuyến nông các tỉnh/ thành phố; Các đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông về việc đề xuất danh mục dự án khuyến nông trung ương.

Thực hiện Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (KNQG) đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố, các đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu thực tiễn của sản xuất đề xuất Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2019 (theo mẫu gửi kèm).

Văn bản đề xuất Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương đề nghị gửi về Trung  tâm KNQG trước ngày 30/4/2018 theo địa chỉ: số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội và file điện tử qua địa chỉ email: khuyennongvn@mard.gov.vn; taichinhknqg@gmail.com.

Để thuận tiện cho việc đề xuất Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương, đề nghị đơn vị lấy biểu mẫu tại đây

Q. GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khởi

(Đã ký)

 
   
Scroll