Liên hệ TT KNQG

Dự thảo TCVN : Giống động vật thân mềm – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 8: Sá sùng

Cập nhật: 09/08/2022 10:30

Căn cứ thuyết minh Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã được Tổng Cục Thuỷ sản phê duyệt. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng dự thảo TCVN : Giống động vật thân mềm – Yêu cầu kỹ thuật. Phần 8: Sá sùng

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đăng tải dự thảo trên website để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân trong cả nước. Thời gian lấy ý kiến góp ý, trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng trên website.

Đề nghị đơn vị chuyển ý kiến góp ý về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 15/10/2022.

Tải nội dung Dự thảo tại đây

 
   
Scroll