Liên hệ TT KNQG

Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 8/2019

Cập nhật: 26/07/2019 13:02

Trong tháng 8 năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức các sự kiện sau:

1. Tại Tuyên Quang: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề “Giải pháp phát triển chăn nuôi đại gia súc các tỉnh miền núi phía Bắc”

- Thời gian: Ngày 7 - 8 tháng 8 năm 2019

- Địa điểm: Nhà khách Minh Thanh (Đường Bình Ca, phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)

2. Tại Nghệ An: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề “Giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô”

- Thời gian: Tháng 8 năm 2019

- Địa điểm: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quý đại biểu và bà con nông dân quan tâm đến những nội dung thuộc các Diễn đàn trên, có thể gửi câu hỏi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: sukienknqg@gmail.com.

Câu hỏi của đại biểu và bà con sẽ được chúng tôi chuyển tới các chuyên gia để giải đáp tại Diễn đàn hoặc qua chuyên mục "Tư vấn, hỏi đáp" trên trang web.

Lưu ý: Khi gửi câu hỏi, mong bà con có thể cung cấp tên, địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ.

 
   
Scroll