Đang Online:
1.176

Đã truy cập:
99.925.531
Liên hệ TT KNQG

Thông báo mời chào hàng

Cập nhật: 22/04/2014 16:37

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 

- Tên gói thầu: " Phát hành Bản tin Thông tin Khuyến nông Việt Nam ".

- Nguồn vốn: Kinh phí Khuyến nông thường xuyên năm 2014

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 15 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2014 đến 15 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia- 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, TP. Hà Nội - Điện thoại: 04.37711265 - Fax: 04.37282487.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 15 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2014 tại: Phòng 703, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia- 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2014
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Kim Văn Tiêu

(Đã ký)

 
   
Scroll