Đang Online:
242

Đã truy cập:
99.494.828
Liên hệ TT KNQG

Thông báo mời chào hàng

Cập nhật: 26/05/2014 10:07

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4: "In ấn phẩm khuyến nông năm 2014".

 

- Nguồn vốn: Kinh phí ngân sách nhà nước.

 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

 

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 15 giờ 00 ngày 26 tháng 5 năm 2014 đến 15 giờ 00 ngày 2 tháng 6 năm 2014 (trong giờ hành chính).

 

- Địa chỉ phát hành: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội - Điện thoại: 04.37711265 - Fax: 04.37282487.

 

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 15 giờ 00, ngày 02 tháng 6 năm 2014 tại: Phòng 706, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

 

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2014
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Kim Văn Tiêu

(Đã ký)

 
   
Scroll