Đang Online:
1.253

Đã truy cập:
106.794.646
Liên hệ TT KNQG

Thông báo mời chào hàng

Cập nhật: 25/06/2014 08:39

Tên gói thầu: " "Mua sắm vật tư, thức ăn Dự án Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống cá chim vây vàng, cá đối mục cho các tỉnh Nam Bộ và Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống năm 2014".

 

 - Tên Bên mời thầu: Trung tâm Tập huấn và CGCN nông nghiệp Nam Bộ.


- Tên gói thầu: " "Mua sắm vật tư, thức ăn Dự án Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống cá chim vây vàng, cá đối mục cho các tỉnh Nam Bộ và Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống năm 2014".


- Nguồn vốn: “Dự án Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống cá chim vây vàng, cá đối mục cho các tỉnh Nam Bộ và Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống” năm 2014.


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.


- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 15 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2014 đến 15 giờ 00 ngày ngày 1 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).


- Địa chỉ phát hành: Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao Công nghệ Nông nghiệp Nam Bộ - Ấp Nôpuôl – xã Vĩnh Tân – TX. Vĩnh Châu – tỉnh Sóc Trăng- Điện thoại/Fax/E-mail: 079.3863789 - 079.3863789.


- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ 00, ngày 1 tháng 7 năm 2014 tại Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao Công nghệ Nông nghiệp Nam Bộ.

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014


Q. GIÁM ĐỐC

 

    (Đã ký)


Văng Đắt Phuông

 

 

Xem bản gốc tại đây

 

 

 

 
   
Scroll