Đang Online:
1.824

Đã truy cập:
113.466.072
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 983/KN-CGTBKT về hướng dẫn lập biên bản thiệt hại

Cập nhật: 17/10/2013 10:35

Ngày 9/10/2013, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 983/KN-CGTBKT hướng dẫn các đơn vị thực hiện dự án khuyến nông trung ương lập biên bản thiệt hại

 

Bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh Bắc trung Bộ đầu tháng 10/2013 đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và của nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Nhiều dự án khuyến nông trung ương đang được triển khai tại các tỉnh Bắc trung Bộ cũng bị thiệt hại lớn. Để có cơ sở nghiệm thu, đánh giá kết quả các dự án năm 2013, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị các đơn vị chủ trì dự án, đơn vị triển khai dự án khuyến nông Trung ương năm 2013 trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nếu có mô hình trình diễn thuộc các dự án khuyến nông trung ương trên địa bàn bị thiệt hại nặng do thiên tai (bão số 10) cần tổ chức đánh giá thiệt hại và lập Biên bản xác minh thiệt hại đối với mô hình khuyến nông mà đơn vị triển khai (tải mẫu biên bản tại đây).

 

Biên bản thiệt hại đề nghị gửi 01 bản về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (chủ nhiệm dự án) đối với Dự án nhóm 1 và 01 bản cho cơ quan chủ trì dự án nhóm 2 trước ngày 30/10/2013.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khởi

(Đã ký)

 

 

 
   
Scroll