Đang Online:
1.781

Đã truy cập:
103.608.815
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Quyết định số 29/QĐ-KN-TTTT thành lập Tổ tư vấn kỹ thuật khuyến nông

Cập nhật: 02/03/2014 09:10

Ngày 27/2/2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành Quyết định số 29/QĐ-KN-TTTT thành lập Tổ tư vấn khuyến nông giúp nông dân cho bà con nông dân và người sản xuất về các lĩnh vực liên quan như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn

 

Tổ tư vấn kỹ thuật khuyến nông có nhiệm vụ nghiên cứu trả lời câu hỏi thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao, chuyển Phòng Thông tin tuyên truyền để trả lời người hỏi. Chậm nhất 02 ngày kể từ ngày nhận được câu hỏi, thành viên Tổ tư vấn kỹ thuật khuyến nông gửi nội dung trả lời về Phòng Thông tin tuyên truyền (gửi email).

 

Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ viên theo lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật.

 

Phòng Thông tin tuyên truyền là đầu mối tổng hợp, căn cứ vào nội dung câu hỏi, chuyển câu hỏi cho các thành viên có chuyên môn phù hợp để nghiên cứu trả lời. Trường hợp cần thiết, xin ý kiến Tổ trưởng hoặc Tổ phó.

 

Tổ tư vấn kỹ thuật khuyến nông gồm các ông, bà có tên trong Phụ lục kèm theo:

 

STT

Lĩnh vực chuyên môn

Họ và tên

Chức danh

Trồng trọt

1.      

Các vấn đề chung về chính sách và kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt

TS. Trần Văn Khởi

Tổ trưởng

2.      

Cây ngắn ngày, tư vấn về tổ chức sản xuất

ThS. Hoàng Văn Hồng

Tổ phó

3.      

Cây lương thực, cây rau màu

KS. Vũ Thị Thủy

Thành viên

4.      

Cây công nghiệp

KS. Nguyễn Thị Thoa

Thành viên

5.      

Cây ăn quả

KS. Nguyễn Văn Nga

Thành viên

6.      

Các vấn đề chung về chính sách và kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt, cây ngắn ngày, phân bón, canh tác đất, 3 giảm 3 tăng… (phía Nam)

 

GS.TS. Mai Thành Phụng

 

 

Thành viên

7.      

Kỹ thuật trồng trọt (phía Nam)

ThS. Trần Văn Dũng

Thành viên

Chăn nuôi

8.      

Các vấn đề chung về chính sách và kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi, thú ý

TS. Hạ Thúy Hạnh

Tổ phó

9.      

Chăn nuôi gia cầm, thú y

TS. Nguyễn Thị Liên Hương

Thành viên

10.   

Thức ăn chăn nuôi, bệnh trâu, bò

TS. Nguyễn Thị Hải

Thành viên

11.   

Chăn nuôi trâu, bò, lợn

ThS. Hoàng Văn Định

Thành viên

12.   

Công tác thú ý

Nguyễn Văn Hưởng

Thành viên

13.   

Chăn nuôi gia súc, gia cầm (phía Nam)

TS. Nguyễn Văn Bắc

Thành viên

Thủy sản

14.   

Các vấn đề chung về chính sách và kỹ thuật lĩnh vực thủy sản

ThS. Kim Văn Tiêu

Tổ phó

15.   

Khai thác thủy sản

ThS. Nguyễn Văn Lung

Thành viên

16.   

Nuôi trồng thủy sản

Tăng Thị Mỹ Trang

Thành viên

17.   

Nuôi trồng thủy sản

ThS. Đặng Xuân Trường

Thành viên

Khuyến lâm

18.   

Các vấn đề chung về chính sách và kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp, cây gỗ lớn

 

TS. Nguyễn Viết Khoa

 

Thành viên

19.   

Cây lâm sản ngoài gỗ

ThS. Nguyễn Kế Tiếp

Thành viên

20.   

Cây gỗ lớn

ThS. Nguyễn Đức Hải

Thành viên

21.   

Lâm nghiệp (phía Nam)

ThS. Ngô Văn Đây

Thành viên

Khuyến công

22.   

Các vấn đề chung về chính sách và kỹ thuật lĩnh vực khuyến công, cơ giới hóa

ThS. Đỗ Hồng Quân

 

Thành viên

23.   

Cơ giới hóa

KS. Hà Văn Biên

Thành viên

24.   

Nghề muối và các ngành nghề NT

KS. Nguyễn Đức Khắc

Thành viên

25.   

Công nghệ chế biến sau thu hoạch

ThS. Đinh Hải Đăng

Thành viên

Lĩnh vực khác

26.   

Các vấn đề chung về chính sách khuyến nông, …

ThS. Nguyễn Bá Tiến

Thành viên

 
   
Scroll