Liên hệ TT KNQG

Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Cập nhật: 27/05/2019 11:20

Ngày 20-5-2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 34- CT/TW về tăng cường lãnh đạo, chi đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, không chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Toàn văn Chỉ thị xem trong file đính kèm

 
   
Scroll