Liên hệ TT KNQG

Quyết định 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Cập nhật: 17/06/2013 09:46

Ngày 10/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Đề án 899). Theo đó, đã chính thức công bố những mục tiêu, quan điểm, nội dung và giải pháp cụ thể cho việc phát triển ngành nông nghiệp nước ta trong giai đoạn tới.

 Tải nội dung Quyết định tại đây

 
   
Scroll