Liên hệ TT KNQG

Quyết định số 1520/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045

Cập nhật: 08/10/2020 14:01

Toàn văn Quyết định xem trong file đính kèm
 
   
Scroll