Liên hệ TT KNQG

Lào Cai: Hiệu quả mô hình vỗ béo bò thịt

Cập nhật: 13/11/2017 09:48

Năm 2017 được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Lào Cai đã triển khai mô hình vỗ béo bò thịt tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng với quy mô 105 con/35 hộ tham gia.

Tỉnh Lào Cai có tiềm năng phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhưng hầu hết các hộ chăn nuôi ở qui mô nhỏ lẻ, manh mún, đặc biệt chưa áp dụng các biện pháp kỹ thuật vỗ béo bò đối với các đối tượng loại thải (bò cái, bò đực không sử dụng vào mục đích sinh sản, bò không sử dụng vào mục đích cày kéo và bò gày yếu do thiếu dinh dưỡng nhưng không mắc các bệnh truyền nhiễm), vì vậy chất lượng đàn bò thương phẩm sau khi loại thải không cao, dẫn đến giá trị thu nhập của các hộ chăn nuôi còn hạn chế do bị tư thương ép giá hoặc không bán ra được thị trường.

Năm 2017 được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Lào Cai đã triển khai mô hình vỗ béo bò thịt tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng với quy mô 105 con/35 hộ tham gia. Đây là mô hình thuộc dự án “Xây dựng mô hình cải tạo đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính”.

Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% thức ăn hỗn hợp, thuốc thú y để tẩy nội, ngoại ký sinh trùng. Đến nay, sau 3 tháng thực hiện, mô hình đã mang lại kết quả cao. Đàn bò tăng trưởng nhanh, đạt 755 gam/con/ ngày và đàn bò không bị dịch bệnh nên ngoại hình đẹp, khối lượng thịt xẻ nhiều hơn, giá bán cao. Lợi nhuận thu được từ 01 con bò sau khi trừ chi phí như thức ăn, thuốc thú y (chưa tính công lao động) là 2.401.000 đồng/con. 

Sau khi tham gia mô hình, các hộ dân đã biết áp dụng quy trình kỹ thuật vỗ béo bò thịt vào chăn nuôi của gia đình; Chuồng trại luôn luôn được vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc khử trùng đúng định kỳ; Biết cách ghi chép chi tiết tình hình thực hiện vào "Sổ nhật ký mô hình”.

Mô hình nuôi vỗ béo bò thịt  tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng 

Thông qua mô hình bước đầu thay đổi nhận thức của nhân dân vùng khó khăn về hình thành một nghề mới vỗ béo bò để giết mổ thịt tạo thu nhập ổn định, góp phần tăng hiệu quả chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới bền vững. Mô hình được các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cơ sở và các hộ chăn nuôi trong và ngoài mô hình đánh giá cao, có khả năng nhân rộng.

Ông Nguyễn Hữu Phương – hộ tham gia mô hình cho biết khi thực hiện vỗ béo bò đã giúp gia đình ông giảm công chăm sóc, ít ủi ro, không bị dịch bệnh phát sinh gây hại, dễ làm, phù hợp tập quán sản xuất vùng miền núi, khai thác tốt đối tượng bò đưa vào vỗ béo để tăng thu nhập ổn định, bền vững, đặc biệt là dùng bể bioga đã hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Mô hình vỗ béo bò thịt được Trung tâm Khuyến nông Lào Cai triển khai thực hiện tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng là cơ sở để các hộ chăn nuôi trong vùng đến tham quan học tập để nhân ra diện rộng./.

Trần Thị Diện

Trung tâm Khuyến nông Lào Cai

 
   
Scroll