Liên hệ TT KNQG

Tập huấn kỹ thuật nuôi cá rô phi theo VietGAP

Cập nhật: 14/07/2017 11:23

Thực hiện chủ trương Phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với chuỗi liên kết sản phẩm có sự tham gia của doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển đã phê duyệt dự án “Nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm” do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì.

Thực hiện dự án, vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh, Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang tổ chức 3 lớp tập huấn phổ biến kiến thức kỹ thuật và giới thiệu những mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm thành công.

Mỗi lớp tập huấn có sự tham dự của 36 nông dân đến từ những địa bàn phát triển mạnh nuôi cá rô phi theo VietGAP. Tại lớp học, những nông dân này đã được giảng viên truyền đạt các nội dung như: Kỹ thuật nuôi cá rô phi theo VietGAP; Ưu điểm của việc nuôi cá rô phi theo VietGAP; Các chỉ tiêu đánh giá nuôi rô phi theo VietGAP…

Bên cạnh việc học lý thuyết, các học viên cũng được tham quan thực tế mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm tại địa phương và được trao đổi kinh nghiệm sản xuất với chủ hộ.

Thông qua lớp tập huấn, các hộ dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng quy trình VietGAP trong nuôi cá rô phi, từ đó góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giảng viên và các học viên tham quan mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Hải Phòng

Toàn cảnh lớp tập huấn tại Bắc Giang

Giảng viên và các học viên trao đổi với chủ hộ thực hiện mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP tại Quảng Ninh

 

 

Mỹ Trang

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll