Đang Online:
1.659

Đã truy cập:
103.394.200
Liên hệ TT KNQG

Công văn 6785/BNN-TY về việc phối hợp chỉ đạo sử dụng Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật

Cập nhật: 31/08/2018 19:13

Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến, viết tắt là VAHIS (Vietnam Animal Health Information System) được Cục Thú y xây dựng và phát triển với sự hỗ trợ về tài chính của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và hỗ trợ về kỹ thuật của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO). Ngày 30/8/2018, Bộ NN&PTNT có công văn về việc phối hợp chỉ đạo sử dụng Hệ thống VAHIS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

Toàn bộ công văn như sau:

Thực hiện quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y, trong đó có Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy đinh về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và Thông 14/2016/TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); đồng thời nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y ở Trung ương và địa phương nâng cao hiệu quả công tác giám sát dịch bệnh, báo cáo, cảnh báo và chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật về thú y, từ năm 2017 đến nay, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo xây dựng, phát triển Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (tên Tiếng Anh: Viet Nam Animal Health Information System, sau đây gọi tắt là VAHIS).

VAHIS là hệ thống kết nối máy tính trực tuyến, giúp truyền tải thông tin kịp thời giữa các cơ quan chuyên ngành thú y các cấp, bao gồm các hợp phần: (1) Biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn theo quy định của Luật thú y và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT; (2) Bộ công cụ giúp cho việc tổng họp, phân tích dịch tễ và giám sát dịch bệnh động vật đế cảnh báo sớm hỗ trợ xây dựng an toàn dịch bệnh theo quy định Việt Nam và của Tổ chức Thú y thế giới nhằm cung cấp sản phấm chất lượng cao, an toàn dịch bệnh cho người tiêu dùng trong nước và xuất khấu; (3) Bộ công cụ quản lý số liệu và trích xuất dữ liệu linh hoạt, đa dạng, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn. Việc sử dụng VAHIS cũng nhằm đơn giản hóa, ứng dụng công nghệ thông tin (phù hợp với Chính phủ chỉ đạo về sử dụng công nghệ 4.0 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử) vào công tác báo cáo dịch bệnh động vật.

Sau quá trình thí điểm sử dụng có hiệu quả và được các cơ quan thú y ghi nhận và đánh giá cao, ngày 28/8/2018, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Lễ công bố VAHIS. Để thống nhất sử dụng VAHIS trên toàn quốc, Bộ NN&PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp và chỉ đạo Sở NN&PTNT (Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thú y) và các cơ quan liên quan của địa phương thực hiện:

1.     Kể từ ngày 01/9/2018, thực hiện công tác báo cáo dịch bệnh động vật, bao gồm báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ, giám sát các loại dịch bệnh động vật được nêu trong Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 31/5/2016 thông qua VAHIS;

2.     Phân công cán bộ đầu mối chuyên trách việc báo cáo dịch bệnh thông qua VAHIS và giám sát việc triển khai thực hiện công tác báo cáo dịch bệnh động vật trên VAHIS.

3.     Chủ động phối họp với Cục Thú y để hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc sử dụng VAHIS; đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung các tính năng của VAHIS nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn của địa phương.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc, đề nghị có văn bản thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý./.

 

Các tin khác
Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất Hè Thu 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2018 các tỉnh Nam Bộ - (22/08/2018 17:05) Chỉ thị 5957/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn - (13/08/2018 11:44) Công văn 568/CN-GSL về việc phòng chống thiếu nước cho gia súc và hướng dẫn chăn nuôi tiết kiệm nước - (23/04/2018 13:17) Thông báo 863/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2017. - (08/02/2018 12:17) Công điện khẩn số 1263 /CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam - (06/02/2018 11:44) Công văn 10924/BNN-TY về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ Hội Xuân 2018 - (09/01/2018 09:49) Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương - (21/11/2017 15:48) Chỉ thị 9556/CT-BNN-BVTV về tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phưong Nam hại lúa ở các tỉnh, thành phố phía Bắc - (21/11/2017 15:22)
 
   
Scroll