Liên hệ TT KNQG

Công văn số 1066/BVTV-QLT về sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu

Cập nhật: 20/05/2019 13:23

Thực hiện văn bản số 2827/BNN-BVTV ngày 24/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng chống sâu keo mùa thu, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung sau:

 
   
Scroll