Liên hệ TT KNQG

Định mức xây dựng cho mô hình khuyến công

Cập nhật: 22/08/2011 08:41

- Định mức xây dựng cho mô hình tưới nước cho cây trồng cạn bằng biện pháp tưới phun mưa

 

Định mức dự toán xây dựng mô hình khuyến nông về tưới nước cho cây trồng cạn bằng biện pháp tưới phun mưa theo Quyết định số 1187/QĐ-BNN-KHCN ngày 03/5/2007.

* Xem nội dung chi tiết Quyết định 1187/QĐ-BNN-KHCN ngày 03/5/2007.

Các tin khác
 
   
Scroll