Liên hệ TT KNQG

Công văn 688/KN-TCHC về việc báo cáo tình hình hoạt động khuyến nông năm 2020

Cập nhật: 21/10/2020 15:41

Thực hiện kế hoạch khuyến nông trung ương năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia dự kiến tổ chức Hội nghị giao ban khuyến nông trong tháng 11/2020.

 

Tải mẫu báo cáo trong file đính kèm

 
   
Scroll