Đang Online:
755

Đã truy cập:
100.074.214
Liên hệ TT KNQG

Công văn số 238/KN-ĐTHL về tăng cường công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT

Cập nhật: 16/05/2014 09:21

Ngày 29/4/2014, TTKNQG có công văn số 238/KN-ĐTHL gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh/TP về tăng cường công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT

 

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

 

Thực hiện Thông báo số 1937/TB-BNN-VP ngày 21/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (Thông báo gửi kèm).

 

Để hỗ trợ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị:

 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/TP báo cáo UBND các tỉnh/TP cho phép bổ sung thêm nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT cho trung tâm khuyến nông các tỉnh/TP và tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm này chủ trì hoạt động đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT;

 

2. Trung tâm Khuyến nông các tỉnh/TP thực hiện các công tác sau:

 

- Đăng ký nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp với Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh/TP (theo các biểu mẫu của Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề của Bộ Lao động Thương binh Xã hội);

 

- Lập danh sách cán bộ khuyến nông các cấp tham gia lớp kỹ năng dạy học cho LĐNT năm 2015 (phụ lục 1);

 

- Báo cáo tình hình dạy nghề nông nghiệp cho LĐNT năm 2012-2013 (Phụ lục 2,3, Phụ lục 4, Phụ lục 5) và kế hoạch triển khai năm 2014 và kèm theo giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề (nếu đã có). Văn bản gửi về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội trước 20/5/2014;

 

Chi tiết liên hệ đ/c Nguyễn Văn Du, Phòng Đào tạo Huấn luyện – Trung tâm KNQG.

ĐT: 043.7282489/ 0938.696.696.

Email: nguyenvandu1982@gmail.com./.

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 Hạ Thúy Hạnh

(Đã ký)

 
   
Scroll