Liên hệ TT KNQG

Lời chúc mừng...

Cập nhật: 29/01/2019 16:03

Kính thưa Quý bạn đọc!

Năm 2018 là năm ngành nông nghiệp đã đạt được thắng lợi toàn diện: Đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có mức tăng khá cao với 3,76% - mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm qua. Xuất khẩu đạt kỷ lục với trên 40 tỷ USD, xây dựng nông thôn mới đã đạt 42,4% số xã và 61 huyện, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Chính phủ ban hành Nghị định mới về khuyến nông, theo đó có sự thay đổi về cơ chế chính sách và hệ thống tổ chức khuyến nông. Trước những thay đổi này, hệ thống khuyến nông đã có những điều chỉnh kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của toàn ngành. Năm 2018, hệ thống khuyến nông đã bám sát chủ trương tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới để hướng các hoạt động khuyến nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Bước sang năm mới Kỷ Hợi - 2019, năm bứt phá để thực hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp 5 năm 2016 - 2020, hệ thống khuyến nông với quyết tâm tự đổi mới, tự khẳng định vị trí, phát huy sức mạnh của sự gắn kết giữa trung ương và địa phương, tập trung đổi mới toàn diện cả nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi, thay mặt Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tôi kính chúc Quý bạn đọc, các đồng chí, các bạn đồng nghiệp và bà con nông dân một năm mới Sức khỏe, Hạnh phúc, Thành công và Thịnh vượng!

Giám đốc - Tổng Biên tập  

TS. Trần Văn Khởi

 
   
Scroll