Liên hệ TT KNQG

Quyết định số 162/QĐ-KN-ĐTHL ban hành nguyên tắc hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông

Cập nhật: 01/09/2020 11:01

Ngày 25/8/2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-KN-ĐTHL Nguyên tắc hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông

 

Xem Nội dung Nguyên tắc hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông tại file đính kèm

 
   
Scroll