Liên hệ TT KNQG

Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 8/2022

Cập nhật: 28/07/2022 11:32

Trong tháng 8 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức các sự kiện sau:

1. Tại Sơn La: Diễn đàn KN@NN chủ đề “Giải pháp phát triển mối liên kết bền vững vùng nguyên liệu cây ăn quả các tỉnh miền núi phía Bắc”

- Thời gian: Ngày 02 - 03 tháng 8 năm 2022

- Địa điểm: Khách sạn Hoa Ban Trắng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

2. Tại Khánh Hòa: Diễn đàn KN@NN chủ đề “Phát triển nuôi cá lồng bè trên biển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu”

- Thời gian: Ngày 04 - 05 tháng 8 năm 2022

- Địa điểm: Khách sạn Luxury, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Đ/c: Số 24 Trần Phú, Nha  Trang, Khánh Hòa).

3. Tại Quảng Trị: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu gỗ phục vụ ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu”

- Thời gian: Ngày 08 - 09 tháng 8 năm 2022.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mê Kông (Địa chỉ: 66 Lê Duẩn, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

4. Tại Cần Thơ: Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững”

- Thời gian: Ngày 24 - 26 tháng 8 năm 2022.

- Địa điểm: tại thành phố Cần Thơ 

5. Tại TP Hồ Chí Minh: Tọa đàm “Đối thoại doanh nghiệp và khuyến nông”

- Thời gian: tháng 8 năm 2022.

- Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

6. Tại Nghệ An: Tọa đàm “Phát triển các mô hình ứng dụng chuyển đổi số trong nuôi trồng thủy sản tại Nghệ An”

- Thời gian: ngày 26 tháng 8 năm 2022.

- Địa điểm: tỉnh Nghệ An

 
   
Scroll