Đang Online:
1.059

Đã truy cập:
116.250.322
Liên hệ TT KNQG

Thông báo mời chào hàng (gói thầu số 17)

Cập nhật: 12/08/2013 17:32

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 17: "Sửa chữa, thay thế cửa kính nhà làm việc".

 

- Nguồn vốn: Kinh phí ngân sách nhà nước.

 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

 

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 15 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2013 đến 15 giờ 00 ngày ngày 19 tháng 8 năm 2013 (trong giờ hành chính)1.

 

- Địa chỉ phát hành: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia- 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội- Điện thoại: 04.37282485 - Fax: 04.37282487.

 

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ 00, ngày 19 tháng 8 năm 2013 tại: Phòng 706, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia- 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Kim Văn Tiêu

(Đã ký)

 
   
Scroll