Đang Online:
1.081

Đã truy cập:
99.768.257
Liên hệ TT KNQG

Thông báo mời chào hàng

Cập nhật: 25/06/2014 08:35

Gói thầu số 2: " Mua sắm giống, thức ăn tôm thẻ chân trắng phục vụ Mô hình nuôi tôm chân trắng theo VietGAP tại Sóc Trăng năm 2014

 

 - Tên Bên mời thầu: Trung tâm Tập huấn và CGCN nông nghiệp Nam Bộ.


- Tên gói thầu: “Gói thầu số 2: " Mua sắm giống, thức ăn tôm thẻ chân trắng phục vụ Mô hình nuôi tôm chân trắng theo VietGAP tại Sóc Trăng năm 2014".


- Nguồn vốn: Kinh phí ngân sách nhà nước.


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.


- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 15 giờ 00 ngày 25 tháng 6 năm 2014 đến 15 giờ 00 ngày ngày 2 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).


- Địa chỉ phát hành: Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao Công nghệ Nông nghiệp Nam Bộ - Ấp Nôpuôl – xã Vĩnh Tân – TX. Vĩnh Châu – tỉnh Sóc Trăng- Điện thoại/Fax/E-mail: 079.3863789 - 079.3863789


- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ 00, ngày 2 tháng 7 năm 2014 tại Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao Công nghệ Nông nghiệp Nam Bộ.

 

 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014


Q. GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

 

Văng Đắt Phuông

 

Xem bản gốc tại đây

 
   
Scroll