Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn 659/CV-TTTT về việc phối hợp giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên trang tin “Phiên chợ Khuyến nông”

Cập nhật: 18/11/2021 15:26

Nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng trang tin điện tử “Phiên chợ Khuyến nông” trên website Khuyến nông Việt Nam (http://khuyennongvn.gov.vn).

Ngày 18/11/2021, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 659/CV-TTTT kính gửi Trung tâm Khuyến nông/Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các tỉnh, thành phố về việc phối hợp giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên trang tin “Phiên chợ Khuyến nông”.

Để trang tin “Phiên chợ Khuyến nông” phát huy hiệu quả cao, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung Khuyến nông/Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

-  Đơn vị cử một cán bộ, viên chức của Trung tâm làm đầu mối cập nhật thông tin các sản phẩm nông nghiệp lên trang tin. Văn bản ghi rõ họ tên, điện thoại liên hệ, hộp thư điện tử của cán bộ, viên chức được cử.

-  Đơn vị đề xuất và đăng tải các sản phẩm nông nghiệp trong 3 chuyên mục (sản phẩm mô hình khuyến nông; sản phẩm OCOP; đặc sản địa phương) đảm bảo chất lượng và tính chính xác của thông tin nhằm giữ uy tín cho trang tin và hệ thống Khuyến nông.

-  Người đứng đầu Trung tâm Khuyến nông/Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm phê duyệt thông tin của sản phẩm được đăng tải.

Tin, bài, ảnh đăng tải trên trang tin “Phiên chợ Khuyến nông” được trả nhuận bút theo quy định của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia./.

GIÁM ĐỐC

Lê Quốc Thanh

(đã ký)

 Tải toàn văn công văn tại đây

 
   
Scroll