Đang Online:
447

Đã truy cập:
110.503.659
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Thông báo mời chào hàng (gói thầu số 23)

Cập nhật: 02/12/2013 16:05

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 23: "In ấn phẩm khuyến nông năm 2013".

 

- Nguồn vốn: Kinh phí ngân sách nhà nước.

 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

 

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 15 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2013 đến 15 giờ 00 ngày 9 tháng 12 năm 2013 (trong giờ hành chính).

 

- Địa chỉ phát hành: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia- 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội- Điện thoại: 04.37711265 - Fax: 04.37282487.

 

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 15 giờ 00, ngày 9 tháng 12 năm 2013 tại: Phòng 703, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Kim Văn Tiêu

(đã ký)

 
   
Scroll