Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Báo cáo về khả năng xuất hiện EL Nino, tác động đến Việt Nam và nhận định diễn biến thời tiết, thủy văn trong nửa cuối năm 2014

Cập nhật: 23/06/2014 11:34

Ngày 13/6/2014, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương có Báo cáo số 205/BC-DBTƯ về khả năng xuất hiện El Nino và nhận định diễn biến thời tiết, thuỷ văn trong nửa cuối năm 2014.

 

Nội dung toàn Công văn xem tại đây

Scroll