Liên hệ TT KNQG

Kiểm tra các hoạt động khuyến nông TƯ năm 2020 tại Quảng Ninh

Cập nhật: 15/09/2020 10:01

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai 07 dự án khuyến nông trung ương và 01 nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên đào tạo tập huấn). Trong đó: Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh chủ trì 01 dự án, các đơn vị ngoài Bộ Nông nghiệp &PTNT chủ trì 03 dự án, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh chủ trì 3 dự án).

Từ ngày 10-12/9/2020, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp & PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn với sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ  Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông Quốc, một số đơn vị thuộc Bộ đã đến kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ khuyến nông Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm đánh giá kết quả, quá trình triển khai thực hiện, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các nội dung, kinh phí theo thuyết minh dự án đã được phê duyệt.

Đoàn kiểm tra xem xét, kiểm tra hồ sơ và đi thực địa một số mô hình tại Quảng Ninh. Kết quả kiểm tra như sau:

- Dự án “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm ngao giá gắn với tiêu thụ sản phẩm” do Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh chủ trì và thực hiện. Địa điểm triển khai tại xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn và phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. Quy mô: 3000 m2 (12.000 lồng, 90 vạn con, mật độ thả 75 con/lồng) với 03 hộ dân tham gia. Đến nay, tỷ lệ sống đạt 85%, kích cỡ: 3,5 - 4cm, ngao sinh trưởng phát triển tốt.

Ngao trong mô hình sinh trưởng, phát triển tốt

 

- Dự án “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ, cá chẽm trong ao/hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm” do Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa chủ trì và Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh thực hiện. Địa điểm và quy mô triển khai: 01 ha/ 05 hộ tham gia mô hình nuôi cá chẽm  (0,2 ha/ hộ) tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên; 01 ha/ 05 hộ tham gia mô hình nuôi cá Hồng Mỹ (0,2 ha/ hộ) tại xã Cộng Hòa, Tp. Cẩm Phả. Mật độ nuôi 1,5 con/m2. Đến thời điểm kiểm tra, cá sinh trưởng phát triển tốt; kích cỡ đạt 0,5-,06 kg/con, tỷ lệ sống đạt trên 85%. Mô hình nuôi tận dụng các ao nuôi tôm bị dịch bệnh, bỏ hoang, vì vậy thông qua việc thực hiện mô hình nuôi cá chẽm, cá Hồng Mỹ đã đem lại nguồn thu nhập cho bà con nông dân.

Đoàn thăm mô hình nuôi thương phẩm cá chẽm trong ao/hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

 

- Dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ dược liệu khu vực miền núi phía Bắc, giai đoạn 2018 - 2020” do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai chủ trì và Trung tâm  Khuyến nông Quảng Ninh thực hiện trồng mới và chăm sóc cây ba kích tại xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh từ năm 2018 – 2019 và tiếp tục thực hiện chăm sóc năm 2020. Kết quả đạt được: Tổng diện tích trồng là 20 ha (đạt 100% kế hoạch). Tỷ lệ sống ba kích đạt trên 90%. Cây sinh trưởng tốt, đường kính gốc đạt 1,5 – 2,0 cm; cây đã leo giàn, trung bình 7 – 10 nhánh/cây; cây có trung bình từ 5 – 7 nhánh củ chính (đường kính củ đạt 0,8 – 1cm), 13 – 15 tia củ phụ.

Đoàn kiểm tra mô hình trồng mới và chăm sóc cây ba kích tại xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ

 

- Dự án “Xây dựng mô hình nuôi gà sinh sản (VCN-Z15 x LP) theo VietGAHP” do Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi (thuộc Viện Chăn nuôi) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh thực hiện. Địa điểm triển khai tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Quy mô: 1.800 con gà 01 ngày tuổi VBT do 2 hộ dân tham gia nuôi (900 con/hộ). Kết quả đạt được như sau: đàn gà của hộ chăn nuôi Phan Thị Hương, đàn gà phát triển bình thường, ở 9 tuần tuổi, đàn gà có khối lượng khoảng 0,8 -1,0 kg/con; tỷ lệ sống đạt 95%. Tuy nhiên đàn gà của hộ chăn nuôi Lê Khắc Huấn đang điều trị bệnh đường hô hấp. Đơn vị chủ trì và đơn vị thực hiện cần tích cực điều trị bệnh cho đàn gà, đôn đốc 2 hộ chăm sóc đàn gà đúng kỹ thuật, hoàn thiện các yêu cầu theo tiêu chí VietGAHP.

Một điểm thực hiện mô hình nuôi gà sinh sản (VCN-Z15 x LP) theo VietGAHP tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả

 

Đặng Xuân Trường

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll