Liên hệ TT KNQG

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển giao công nghệ nông nghiệp 4.0 lĩnh vực chăn nuôi cho người nông dân

Cập nhật: 22/07/2021 16:12

Ngày 22/7/2021 tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Công ty Cổ phần True Digital Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hợp tác chuyển giao công nghệ nông nghiệp 4.0 lĩnh vực chăn nuôi cho người nông dân.

Tham gia lễ ký, về phía Trung tâm KNQG có ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm, về phía Công ty Cổ phần True Digital Việt Nam có ông Nguyễn Mạnh Long - Giám đốc kĩ thuật số của công ty.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Công ty Cổ phần True Digital Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hợp tác chuyển giao công nghệ nông nghiệp 4.0 lĩnh vực chăn nuôi cho nông dân

 

Theo biên bản ghi nhớ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Công ty Cổ phần True Digital Việt Nam thống nhất hợp tác, chia sẻ nguồn lực để thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người nông dân về chuyển đổi số trong nông nghiệp; Triển khai sáng kiến ứng dụng công nghệ 4.0 trong chăn nuôi bò, sữa, gà thịt và tôm.

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ hỗ trợ kỹ thuật và đóng góp ý tưởng cho các bên để xây dựng các mô hình trang trại mẫu ứng dụng công nghệ 4.0 trong chăn nuôi và trồng trọt. Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức nông dân và người sản xuất để tạo ra sản phẩm nông nghiệp 4.0 chất lượng qua các kênh truyền thông như: truyền thông đại chúng (các kênh truyền hình, đài báo); mạng xã hội; các kênh truyền thông của hệ thống khuyến nông; các hội thảo trong ngành nông nghiệp. Hỗ trợ liên lạc với các bên trong ngành nông nghiệp và chia sẻ thông tin về hoạt động. Hỗ trợ việc triển khai các hoạt động truyền thông, vận động chính sách. Hướng dẫn và thúc đẩy hệ thống khuyến nông toàn quốc áp dụng các vận dụng tốt được nghiên cứu và xác nhận…

Hai bên sẽ cùng tăng cường hợp tác, nâng cao nhận thức của người nông dân, chuyển giao công nghệ và kiến thức trong công tác ứng dụng công nghệ 4.0 cho nông nghiệp; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và mở rộng thông qua hệ thống khuyến nông.

Phát biểu tại lễ ký, ông Lê Quốc Thanh chia sẻ, chương trình hợp tác công – tư (PPP) là phương pháp tối ưu để khai thác nguồn lực xã hội hóa, tiềm năng công nghệ của phía tư nhân cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông trên toàn quốc.

"Với thỏa thuận hợp tác được ký kết hôm nay, chúng tôi cho rằng các giải pháp công nghệ mà True Digital đưa ra phù hợp với chiến lược phát triển đưa công nghệ cao vào sản xuất, đặc biệt tại các trang trại, nông hộ. Chương trình hợp tác sẽ xây dựng các mô hình thử nghiệm, đưa giải pháp công nghệ của công ty vào từng trang trại cụ thể của người nông dân" – ông Lê Quốc Thanh nói.

Thanh Thúy

 
   
Scroll