Liên hệ TT KNQG

Ninh Thuận: Hai phương án sản xuất vụ mùa năm 2021

Cập nhật: 17/09/2021 16:40

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 4903/KH-UBND ngày 16/9/2021, về sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2021. Theo đó, căn cứ vào tình hình thời tiết và lượng nước tích trữ tại các hồ đập trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa toàn tỉnh theo 2 phương án sản xuất.

Phương án 1:

Trong điều kiện tháng 9/2021 trên địa bàn tỉnh không mưa, các hồ không có lượng nước đến bổ sung; nguồn nước trữ hiện tại của hồ Đơn Dương và Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ thì sẽ điều tiết nước phục vụ sản xuất tại khu tưới của các hồ chứa (trừ hồ Phước Nhơn, CK7, Tà Ranh, Bầu Zôn, Ông Kinh, Bà Râu), khu tưới của hệ thống Sông Pha, Nha Trinh - Lâm Cấm, Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và một số vùng thuộc khu tưới hồ, đập nhỏ do huyện quản lý. Kế hoạch gieo trồng cây hàng năm trong vụ Mùa 2021 với diện tích là 22.134,8 ha (gồm: lúa 12.449,8 ha; màu 9.685ha).

 

 

Phương án 2:

Trong điều kiện tháng 9/2021 trên địa bàn tỉnh có mưa, dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt trên 50% dung tích thiết kế; nguồn nước trữ hiện tại của hồ Đơn Dương và Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ thì sẽ điều tiết nước phục vụ  sản xuất tại khu tưới của hồ chứa, khu tưới của hệ thống Sông Pha, Nha Trinh - Lâm Cấm và Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và một số vùng thuộc khu tưới hồ, đập nhỏ do huyện quản lý. Kế hoạch gieo trồng cây hàng năm trong vụ Mùa 2021 với diện tích là 25.949 ha (gồm: lúa 14.965,7 ha; màu 10.983,3 ha).

Ưu tiên nguồn nước đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, nước uống cho gia súc và các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, nguồn nước cho cây trồng lâu năm. Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, đặc biệt là lượng nước được tích trữ tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh và hồ Đơn Dương để chủ động có phương án sản xuất linh hoạt, hiệu quả, tổ chức điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, phù hợp sản xuất cụ thể từng xứ đồng; ứng phó với việc sản xuất lệch vụ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Quán triệt và thực hiện Phương châm hành động năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, tăng tốc, hiệu quả” và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn được Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tuyên truyền nhân dân tổ chức sản xuất vụ Mùa năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ, lịch thời vụ khuyến cáo của ngành Nông nghiệp.

Chỉ đạo vận động nông dân không sản xuất lúa vụ Mùa ở các vùng ruộng trũng thấp, thường xuyên bị ngập úng trong mùa mưa lũ và không sản xuất vụ Mùa đối với các diện tích lúa Hè Thu muộn để chuyển sang sản xuất lúa vụ Đông Xuân sớm năm 2022 - 2022, nhằm hạn chế thiệt hại do lụt bão gây ra và bảo đảm sản xuất đạt hiệu quả cao. Phối hợp các ngành tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân áp dụng kịp thời các biện pháp “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”,… nhân rộng mô hình, tiến bộ kỹ thuật về giống và công nghệ, thiết bị phù hợp vào sản xuất; thực hiện gieo trồng đúng lịch thời vụ quy định; tập trung điều tiết nước hợp lý, luân phiên, tiết kiệm, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất cho các vùng cuối kênh; tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, giám sát, theo dõi, phòng trừ hiệu quả các loại dịch bệnh trên cây trồng, gắn với triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai... nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2021 để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân./.

Cơ Nguyên

Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận

 
   
Scroll