Liên hệ TT KNQG

Bắc Giang: 50 ha vải thiều được cấp mã vùng đủ điều kiện xuất khẩu sang Nhật Bản

Cập nhật: 12/02/2020 15:16

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm quả vải thiều tươi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản năm 2020.

Theo đó, năm nay, các cơ quan chuyên môn phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp &PTNT, các doanh nghiệp xuất khẩu lập hồ sơ, khảo sát cấp mã số vùng trồng diện tích khoảng 50 ha, với sản lượng 300 - 400 tấn đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản. Bên cạnh đó, duy trì 18 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ, với diện tích 218 ha và 40 ha vải thiều đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP tại huyện Lục Ngạn năm 2019. Tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, ban điều hành, tổ hợp tác và nông dân quy trình sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, GlobalGAP, hữu cơ; ban hành hướng dẫn quy trình sản xuất, phòng chống dịch hại, danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng và các yêu cầu khác của thị trường Nhật Bản. Lựa chọn doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để ký hợp đồng liên kết với người sản xuất. Xây dựng quy trình xông hơi khử trùng quả vải bằng khí methyl bromide, lựa chọn đơn vị, địa điểm thực hiện phù hợp; Ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, đóng gói sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường Nhật Bản. Thời gian thực hiện từ tháng 2 năm nay.

Sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm quả vải thiều tươi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản năm 2020

 

Trong thời gian tiếp theo, triển khai thực hiện nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản và nâng cao chất lượng quả vải Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi MAP, công nghệ CAS của Nhật Bản, công nghệ Juran (Israel) đảm bảo cho sản phẩm vải thiều giữ nguyên được cấu trúc, hương vị, màu sắc, dinh dưỡng và kéo dài thời hạn sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu…

Các hộ tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 40% kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật (tương đương 10 triệu đồng/ha) để sản xuất 50ha; hỗ trợ xây dựng mới, nâng cấp kho cất giữ bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, nơi chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ; hỗ trợ kinh phí thử nghiệm công nghệ màng bao quả…

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, các doanh nghiệp xuất khẩu và UBND huyện Lục Ngạn tổ chức khảo sát, lựa chọn và cấp mã vùng trồng. Triển khai tập huấn, tuyên truyền cho các hộ sản xuất thực hiện quy trình sản xuất an toàn theo yêu cầu tiêu chuẩn của Nhật Bản. Phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và các thị trường khác.

Hương Giang

Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang

 
   
Scroll