Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác năm 2016    
Cập nhật: 05/01/2016 03:21

Ngày 31/12/2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác năm 2016. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ, thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng toàn thể các cán bộ công chức, viên chức trong Trung tâm.

Scroll