Liên hệ TT KNQG

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho 10 loại cây ăn quả chủ lực

Cập nhật: 19/01/2022 15:27

Trong những năm gần đây sản xuất cây ăn quả nước ta có bước phát triển khá toàn diện, liên tục tăng trưởng cả về diện tích, năng suất, sản lượng, góp phần tích cực vào tăng trưởng ngành nông nghiệp, tạo thu nhập cho nông dân tại nhiều địa phương trong cả nước. Với định hướng phát triển sản xuất cây ăn quả chất lượng, an toàn phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, hiệu quả cao, bền vững, Cục Trồng trọt phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và các chuyên gia kỹ thuật Việt Nam trong các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm biên soạn Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho 10 loại cây ăn quả chủ lực (chuối, xoài, dứa, thanh long, sầu riêng, cam, bưởi, nhãn, vải, chôm chôm).

 
Các sổ tay được xin ý kiến chuyên gia tại một số trường Đại học, Viện Nghiên cứu; Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục TTBVTV, Trung tâm Khuyến nông/dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, HTX/hộ nông dân giỏi tại một số vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực, tập trung để hoàn thiện. Cục Trồng trọt cũng đã tổ chức Hội đồng Khoa học công nghệ thẩm định Bộ tài liệu để đảm bảo điều kiện phục vụ sản xuất. Cục Trồng trọt giới thiệu Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho các cây chuối, xoài, dứa, thanh long, sầu riêng, cam, bưởi, nhãn, vải, chôm chôm để các địa phương vận dụng trong đào tạo, phổ biến, hướng dẫn thực hành sản xuất trái cây an toàn trên địa bàn (Sổ tay được đăng tải theo địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1MbTuln69dTn4twWwKxyH0p3NSL5pLbhy.

Trong quá trình sử dụng, đề nghị các tổ chức, cá nhân, các địa phương, đơn vị có ý kiến góp ý, bổ sung kịp thời gửi về Cục Trồng trọt để bổ sung, hoàn thiện, phục vụ tốt hơn cho phát triển sản xuất cây ăn quả nước ta./.

Công văn của Cục Trồng trọt.

 

 
   
Scroll